Hoe bestrijd je zware samenwerkingsproblemen?

,

Een bedrijf in de automotive.

In één van onze afdeling heerst een malaise onder de medewerkers. het absenteïsme ligt er hoger dan in de rest van het bedrijf, de productiviteit moet beter en er zijn recent enkele goeie medewerkers vertrokken die expliciet de slechte sfeer aangaven als één van de redenen van hun vertrek. Wij willen de oorzaken achterhalen gepaste maatregelen nemen om dit op te lossen.