Begeleiding van organisaties en managers bij allerlei veranderingen

L&AD is uw partner in verandering. Gedurende 25 jaar hebben wij expertise opgebouwd in het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties.

Waarom zou een bedrijfsleider of manager überhaupt professionele hulp inroepen?

“Dat kunnen wij toch gewoon zelf!” of “Wij zeggen gewoon aan onze mensen wat ze voortaan moeten doen!” lijkt immers vaak voor de hand te liggen.

Over verandering…

“Panta rhei”…  alles stroomt, alles is in beweging. Een uitspraak toegeschreven aan Heraclitus. In onze hedendaagse organisaties is ze meer dan ooit van toepassing. Veranderingen volgen mekaar steeds sneller op. Soms zijn ze heel ingrijpend, (fusies, overnames, herstructureringen, saneringen, …) soms zijn ze misleidend onschuldig (nieuwe baas, nieuwe informatica, andere manier van werken, verhuis, thuiswerk, leanmanagement,…).

In onze praktijk stellen wij vast dat ong. 2/3 van de veranderingen flagrant mislukken of in ieder geval veel langer duren eer het gewenste resultaat wordt bereikt. De directe en indirecte bedrijfseconomische kost – of maatschappelijke kost als het de overheid betreft – is niet te becijferen maar meer dan waarschijnlijk enorm.

De reden van dat falen is, bijna altijd het flagrant verwaarlozen van de “Human Factor”. De impact op de mensen die de verandering moeten uitvoeren of er mee te maken krijgen wordt,  zelfs voor ogenschijnlijk mineure verandering, schromelijk onderschat.

L&AD zorgt ervoor dat uw gebudgetteerde investering voor de verandering onder controle is en blijft.

HOE FACILITEREN WIJ UW VERANDERING?

Omdat elke organisatie anders is en elke verandering eveneens, ontwerpen wij een projectplan op maat. Dat wordt vooraf met u besproken en regelmatig afgetoetst tijdens de uitvoering. U leest er meer over verder op deze site bij “werkwijze”.

Omdat L&AD uitsluitend met senior consultants werkt, werken wij met alle geledingen van uw organisatie. Van het directiecomité of managementteam tot de werkvloer.

Werkwijze


“I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.” [¹]

Dit bevlogen citaat van Abraham Maslow drukt precies uit wat onze overtuiging is.

L&AD gelooft dat er voor complexe problemen in organisaties niet één en zaligmakende oplossing bestaat. U zou toch ook niet willen dat uw loodgieter slechts één Engelse sleutel ter beschikking heeft wanneer hij een lek bij u thuis te lijf gaat?! Bijgevolg is onze werkwijze niet zomaar onder één noemer te plaatsen.

Natuurlijk werken wij met een aantal modellen, concepten en tools waarvan wij de kracht en het nut hebben ervaren. Wij proberen steeds zoveel mogelijk van deze inzichten inzetbaar te hebben wanneer ze nodig zijn.

TYPISCH ZIET EEN L&AD-PROJECT ER ALS VOLGT UIT.

 • In een grondig en diepgaand intakegesprek doorgronden wij het basisprobleem.
  1. Welk probleem dient opgelost te worden?
  2. Wat wenst u te bereiken?
 • Wij werken een traject uit dat rekening houdt met de resources (kwantitatief en kwalitatief) die u zelf vanuit de organisatie kunt inzetten. Essentiële onderdelen van het voorstel zijn:
  1. De gekozen tools en werkvormen
  2. Timing
  3. Te bereiken doelstellingen (in observeerbaar gedrag)
  4. Interne projectleider (stuurgroep)
  5. Tijdsinvestering van L&AD-consultants en interne medewerkers
  6. Investering
 • Na evt. bespreking en aanpassing neemt u een beslissing
  1. Uitvoering
  2. Al naargelang de aard en de duur van het traject, tussentijdse voortgangsrapportering en bijsturing
  3. Evaluatie o.b.v. afgesproken resultaten
  4. Aanbevelingen voor evt. verdere verankering

KRITIEKE SUCCESFACTOREN VAN UW VERANDERINGSPROCES

L&AD wenst zich te engageren in organisatiedoelstellingen en resultaten. Daarom zullen wij nooit zomaar ingaan op een vraag om een losstaande interventie te doen, zelfs al hoort die tot onze expertise. Wij wensen immers steeds de borging van de resultaten, te waarborgen, ook al kunt u dit mede vanuit de organisatie zelf waarnemen met eigen mensen en middelen. Een concreet voorbeeld om dit te illustreren: Wij zullen graag ingaan op uw vraag om een leiderschapstraject op te starten als

 • wij kunnen praten over hoe het gewenste leiderschapsgedrag zal ondersteund worden in de praktijk
 • mogelijke hinderende factoren (bvb. tijdsbesteding) worden aangepakt

¹Abraham H. Maslow (1966). The Psychology of Science. p. 1

THE ASSOCIATES

Rudi Baert

Rudi Baert is beginnen werken voor een van de belangrijkste banken in België en heeft zich geleidelijk opgewerkt in de hiërarchie. Naast commerciële activiteiten heeft hij een stevige ervaring opgebouwd in HR training en consulting, zowel binnen de bank als daarbuiten. Eind 1997 richt hij Learning & Asset Development nv op, uit zijn fundamentele en tegelijk verfrissende overtuiging dat wat ons mensen onderscheidt geen zwakte is. Integendeel, het is onze belangrijkste kracht en troef!

Nicolas Delebois

Nicolas Delebois is een veelzijdig HR professional met uitgebreide expertise in Human Resources in het algemeen en compensation & benefit, organizational development & staffing, opleiding, begeleiding en coaching in het bijzonder. Nicolas was vele jaren actief in toonaangevende Belgische en internationale bedrijven, in verscheidene HR functies, tot hij in 2003 besloot zijn ervaring en expertise ten dienste te stellen van organisaties als trainer consultant bij L&AD. Sinds eind 2009 is hij partner.

ONS TEAM

EEN TEAM VAN CONSULTANTS MAAKT DEEL UIT VAN HET L&AD NETWERK. ONDANKS DE UITGESPROKEN INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN GEVARIEERDE LEVENSWANDEL, HEBBEN ZE ALLEMAAL EEN AANTAL VITALE ELEMENTEN GEMEEN.

Management ervaring

Iedereen die binnen L&AD werkt heeft tijdens een bepaalde periode in het leven een bedrijf gerund of een strategische functie uitgeoefend binnen een organisatie. Dit betekent dat u niet te maken krijgt met theoretici in een ivoren toren, maar met zeer ervaren vakmensen.

Commitment

 Zij voelen zich geroepen om de projecten bij hun klanten te begeleiden tot een succesvolle afronding.

Meer coaching en consulting dan training

Gedragsverandering stimuleren en daarvoor de nodige structuur en organisatorische context creëren gaat voor op training. Training is slechts een middel.

Eerder allround mensen dan nichespecialisten

Puttend uit een uitgebreide reserve van praktische ervaring, beschouwen de leden van het L&AD team zich eerder als allround mensen dan als specialisten. In plaats van uit te gaan van vooropgezette ideeën en theorieën, wordt elke situatie eerst zorgvuldig doorgelicht alvorens een oplossing voor te stellen.

Leren moet leuk zijn

Naast dit alles is er minstens nog één opvallende eigenschap van het L&AD team dat het vermelden waard is, met name dat ze er allemaal van overtuigd zijn dat er met plezier hard en ernstig gewerkt kan worden! Leren, werken aan jezelf, vraagt nu eenmaal moeite, waarom zou het ook een ‘opgave’ moeten zijn!

Partnerships & Memberships

Meer over ons…

Nicolas Delebois

Rudi Baert

Zakaria Marzouki

Anne Stouffs

Contact Details

LEARNING & ASSET DEVELOPMENT BV

Postbus 89

B – 3090 OVERIJSE

Phone : 02 306 67 66

E-mail: info@lead.be

Business number : 0462 308 235

RPR Antwerpen

(Mij zetel: Prins Albertlei 41, 2920 Kalmthout)