Het Agentschap Innoveren & Ondernemen vereenvoudigt de KMO-portefeuille vanaf 1 april 2016

Kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers en maximaal  10 miljoen euro omzet/balanstotaal) kunnen rekenen op een toelage van maximum 10.000€ per jaar, met een steunpercentage van 40%, vrij te verdelen tussen opleiding en advies.

Voor middelgrote ondernemingen (minder dan 250 werknemers, max 50 miljoen euro omzet en 43 miljoen euro balanstotaal) bedraagt het steunplafond 15.000€ en het steunpercentage 30%.

Indien u dit jaar reeds gebruik gemaakt heeft van de kmo portefeuille dan wordt de gebruikte steun automatisch afgetrokken van het nieuwe steunplafond.

Er zal een nieuwe subsidie ingevoerd worden voor strategische trajecten die aanzetten tot groei door transformatie, innovatie of internationalisering. Verwacht wordt dat dit vanaf mei operatief zal zijn.

Ook de administratie voor u als onderneming is sterk vereenvoudigd.

Ontdek alle wijzigingen en vernieuwingen op de website van het nieuwe Agentschap Innoveren & Ondernemen: www.vlaio.be

Alle informatie staat online op www.kmo-portefeuille.be of bel gratis 1700.